De NRV en de AVG

Iedereen heeft wel eens gehoord over de AVG. Dit betekent: Algemene verordening gegevens bescherming. Deze nieuwe wet geldt voor alle verenigingen, en dus ook voor ons als NRV. In het kort komt het erop neer dat wij als NRV aangeven hoe wij met jullie persoonsgegevens omgaan. Deze wet is 25 mei 2018 van kracht geworden.

De AVG verklaringen kunnen jullie vinden op het ledengedeelte waar je een inlogcode voor moet hebben. Heb je nog geen inlogcode vraag die dan aan via nrvwebsite@gmail.com. We hebben je naam en lidnummer nodig voor het aanmaken van een inlogcode vergeet die dus niet in je mail te vermelden.

Leden die voor 25 mei al lid waren van de NRV hoeven geen AVG verklaring in te vullen, personen die na 25 mei 2018 lid worden moeten wel een AVG verklaring invullen. Mocht er iets niet duidelijk zijn na het lezen van onze AVG verklaringen kun je altijd een mailtje sturen naar nrvwebsite@gmail.com.

In Folium Alpinum 128 zullen deze verklaringen opgenomen worden zodat elk lid van voor 25 mei 2018 hier kennis van kan nemen.

Bestuur NRV

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving