Jaarverslag 2018 (van 1 december 2017 tot en met 31 november 2018)

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering, van 3 maart 2018, vond sinds lange tijd weer plaats in de Botanische Tuin Utrecht. Ook dit jaar was de opkomst niet erg hoog. Het was een enerverende vergadering waar veel uitgesproken moest worden, en dat is ook gebeurd. De notulen van deze vergadering staan elders op de website.

Mattheus Campingprijs

De Mattheus Camping prijs voor het meest interessante en informatieve artikel in ons verenigingsblad ging dit jaar naar Bart Moerland. Namens de jury overhandigde Theo Stronks een waardebon aan Bart voor zijn stuk: ’Rotsplanten en water geven in ons klimaat’. Het artikel werd gepubliceerd in het najaar nummer van Folium Alpinum nummer 126 bladzijde 53. De jury noemde het artikel van Bart weliswaar wat theoretisch van opzet voor het FA, maar zeer tot nadenken stemmend in deze tijd van klimaatverandering. En juist daarom van grote praktische waarde voor onze leden om rots- en alpine planten te laten overleven in onze laagland rotstuinen.

Mevrouw Michielsenprijs

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een van onze leden die zich op een onderscheidende wijze voor de vereniging heeft ingezet. Dit jaar besloot de jury deze prijs, meer dan terecht, toe te kennen aan Ben Vermeij. Ben is bij vele bekend als de man die zaden verkoopt tijdens de lezingendagen en de NRV stand bemand tijdens verkoopdagen en eventuele andere activiteiten. Daarnaast is Ben een vaste kracht binnen het zaaddistributie team. De prijs gaat naar iemand toe die naast zijn inzet en trouw ook altijd bereid is mee te denken en te praten om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en zo nodig te verbeteren. Bedankt Ben, de mevrouw Michielsenprijs is zeker op zijn plaats bij jou en het bestuur hoopt van ganser harte dat je nog vele jaartjes dit werkt blijft doen.

Bestuur

Binnen het bestuur hebben dit jaar enkele wisselingen plaatsgevonden. Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 maart 2018 werd afscheid genomen van voorzitter Ger van den Beuken. Hij opgevolgd door Gert Hoek. Van secretaris Willy Dorresteijn-Lindenbergh werd ook afscheid genomen. Als nieuwe leden komen Gerard Verweij en Joost Riksen het bestuur versterken. Tijdens de eerste bestuursvergadering heeft Joost Riksen de taak van secretaris aangenomen. De rest van het bestuur bestaat uit Bart Moerland (penningmeester) en Theo Stronks.

Ledenadministratie

Het verenigingsjaar loopt van 1 december tot en met 30 november.
Het aantal leden per 1 januari 2018 was 633. In 2018 hebben we 35 nieuwe leden gekregen. Daar zitten ook weer 4 leden bij die niet meer betaald hebben voor 2019. We hebben 34 opzeggingen gekregen en 20 leden hebben niet meer betaald voor 2019 (waaronder de 4 nieuwe leden die niet voor 2019 betaald hebben).
Op dit moment hebben we 615 leden (1 lid in januari 2019). Een van de redenen dat het ledenaantal langzaam terug loopt is de vergrijzing onder onze leden. Er zijn een aantal leden overleden. Er zijn leden verhuisd en hebben daardoor geen tuin meer. En er zijn leden die een andere passie voor planten hebben gekregen.

De Doe-dag

Voor het eerst sinds jaren vond de doe-dag weer plaats in de Botanische Tuin Utrecht, op 3 december 2017. De commissie, bestaande uit Gert Hoek, Luuk Vermeer en Theo Stronks hadden ook dit jaar weer een gevarieerd programma samengesteld. Er waren workshops van Gert Hoek over bollen, Gerrit Roest over Cyclamen, Jos Cuijpers vertelde over grondmengsels en Jan Tholhuizen liet zien hoe je mooie licht gewicht troggen kan maken. De lezingen werden gegeven door Jan Blokland, over zijn reis naar Tibet en Joost Riksen voerde ons Dwars door de Alpen.

De Verkoopdagen

Tijdens beide verkoopdagen zaten de weergoden ons heel erg mee. We hadden zowel op 7 april als op 1 september fantastisch weer en dat maakt dat de verkoopdagen net iets meer geslaagd zijn dan met slecht weer. Tijdens de voorjaarsverkoopdag, die mede door het mooie weer goed bezocht werd, was het aanbod van alpine planten wederom groot en werd er veel geruild en gekocht. De najaarsverkoopdag was dit jaar voor de tweede keer in het nieuwe format, een liefhebbersmarkt met niet alleen alpine planten, maar ook een groot aanbod aan andere planten. Deze markt wordt sinds 2 jaar door de Botanische Tuin georganiseerd en die hadden het deze keer nog grootser aangepakt. Er waren meer dan 50 verkoop stands met als gevolg een groots aanbod, van bollen via carnivore planten tot alpine planten en kuipplanten, met vele rariteiten. Het aantal bezoekers op deze dag lag boven de 1800. Al met al twee geslaagde dagen.
Voor deze dagen is er goed en intensief contact tussen de NRV en de Botanische Tuin om de organisatie en het verloop van deze dagen zo goed mogelijk te laten verlopen. Naar aanleiding daarvan is de najaarsverkoopdag al op een aantal punten veranderd en zal dat ook gebeuren voor de voorjaarsverkoopdag. Alle informatie hierover staan in het Folium Alpinum, #129, voorjaar 2019.

NRV-media (Website, Facebook, Forum)

Onze mediakanalen zijn goed bezocht afgelopen verenigingsjaar wat we kunnen zien aan het ‘verkeer’ welke we kunnen meten en wat we van de leden horen. Ook blijkt uit reacties die we ontvangen dat niet-leden veelvuldig de NRV-website weten te vinden. Het Forum is een uitgelezen kans voor met name beginners om kennis te vergaren en anderen te leren kennen maar zou beter bezocht kunnen worden. Het Facebook werd goed bekeken en we hebben veel volgers!
Het inloggedeelte is een succes tegen het einde van 2018 waren er al meer dan 300 inlogcodes verstrekt! In de komende jaren willen we langzaam het inloggedeelte uitbreiden met meer dan alleen info. Er moet wel draagvlak voor zijn. Overigens blijft het bestuur heel goed waken over een juiste balans tussen media en ons verenigingsblad.

Folium Alpinum

De redactie heeft dit jaar twee hele mooie uitgaven van Folium Alpinum samengesteld. De lijvige nummers zaten boordevol met een grote verscheidenheid aan informatie en prachtige foto’s. Dit jaar was er ook niet echt een tekort aan kopij, dus dank aan alle auteurs en fotografen voor het indienen van hun artikelen. Jullie maken van Folium Alpinum een blad om trots op te zijn. Ga zo door!

Lezingendagen

We begonnen het jaar 2018 met een lezing van John Massey. Met veel passie nam hij ons mee naar verre oorden waar de Hepatica’s groeien in hun natuurlijke leefomgeving. Landen als China, Japan, Kirgistan, en Korea werden door hem bezocht. Verder liet hij ons zien hoe zijn tuin er in de seizoenen uit ziet, indrukwekkend hoe hij dit voor elkaar krijgt.
De ochtendlezing in februari ging over het geslacht Campanula’s, Aalt Musch heeft er in de loop der jaren diverse onderzoeken naar gedaan. Gedetailleerd gaf hij hier uitleg over, daarnaast kwamen ook de aanverwante soorten aan bod. De middaglezing liet Sjaak de Groot zien hoe de wereld van de bloembollen er uitziet, als kenner bij uitstek nam hij ons mee naar prachtige gebieden in het Midden- en Verre Oosten waar veel tulpen groeien.
Na de ledenvergadering, in maart, was het Harry de Vries die een lezing gaf over zijn reis door Armenië. Flora en fauna en niet te vergeten de cultuur van dit land werden door hem boeiend besproken.
Na een zomer die gekenmerkt werd door extreme warmte, ook nog gevolgd door een droge herfst, werd het in oktober weer tijd voor een mooie lezingendag. Niemand minder dan Cliff Booker was uitgenodigd voor 2 lezingen, de eerste ging over een tour die hij gemaakt heeft door Noord Amerika. Vele prachtige plaatjes van mooie grote rotstuinen gingen aan ons voorbij. Het middag gedeelte ging over de beroemde Botanische Tuinen van Tromsø, waar we konden zien hoe daar groeiwijze is van diverse bijzondere soorten.
In november was het de beurt aan Harry Jans (wie kent hem niet), eerst gaf hij een lezing over zijn belevenissen in Oezbekistan en Tadzjikistan, waarbij niet alleen de flora aan bod kwam, maar ook de indrukwekkende cultuur van deze landen. Na de lunchpauze werden we door Harry mee genomen op een reis om de wereld in 90 minuten. Op boeiende wijze vertelde Harry over de vele reizen die hij door Europa, Azië en Zuid Amerika heeft gemaakt.
Het jaar is traditioneel afgesloten met de doe-dag, in de Botanische Tuin van Utrecht. Een zestal leden hebben hun kennis door middel van een workshop of lezing met ons gedeeld.
Terugblikkend op afgelopen jaar kunnen we constateren dat het bezoek aan de lezingendagen enigszins terug loopt. Wat hiervan de oorzaak is, is moeilijk aan te geven, maar mocht iemand suggesties hebben om dit tegen te gaan laat het ons weten. We zullen er alles aan doen om de lezingendagen voor iedereen zeer boeiend te houden.
De afgelopen 5 jaar hebben we gebruik mogen maken van de Schakel in De Bilt, een locatie waar we met veel plezier de lezingen konden houden. Pien zorgde er voor dat op tijd de koffie klaar stond en de ruimtes verwarmd waren. Hiervoor nog veel dank.
Vanaf januari 2019 zijn de lezingen in Zeist, alle informatie hierover staat op de website.

Open tuinendagen

2018 was helaas een jaar dat er nauwelijks tuinen bezocht konden worden tijdens de open tuinendagen. Terwijl dit toch een evenement is waar bij uitstek ervaringen uitgewisseld kunnen worden en je kunt kijken hoe een ander het doet of heeft gedaan, zeker als je veranderingen in je eigen tuin wil aanbrengen of een nieuwe tuin wil aanleggen. Dit heeft het bestuur ertoe gezet om voor 2019 wat meer deelnemers te gaan werven en zijn leden in bepaalde regio’s gevraagd om de opentuinendagen te coördineren. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid aanbod van tuinen, in verschillende regio’s, die bezocht kunnen worden. Meer informatie hierover is te vinden in het voorjaar nummer van Folium Alpinum en op de Website. En bij deze een oproep, maak gebruik van deze dag, want er is niets mooiers dan met een aantal liefhebbers door een mooie alpine tuin te lopen en over planten te praten.

Zaaddistributie

Na de wat moeizaam verlopen zaaddistributie van vorig jaar, waarbij voor het eerst gebruik gemaakt moest worden van de Website voor het aanvragen van zaden, kunnen we melden dat er dit jaar weer meer leden zaden hebben aangevraagd. Het zijn er 92, nog niet veel als je kijkt naar het totaal aantal leden van de NRV, maar er zit gelukkig weer een stijgende lijn in. Natuurlijk is er geen zaadlijst als er geen zaden zijn. Daarom is het fijn dat 39 leden en 3 niet-leden(!) zaden hebben geoogst en opgestuurd. Op de zaadlijst stonden 750 soorten die verzameld zijn in de eigen tuin, 24 soorten zijn verzameld in het wild en er zijn nog 10 toegevoegde soorten (door Cliff Booker). Al met al toch een mooie zaadlijst, maar het kan altijd beter. Dus daarom een verzoek aan allen om komend jaar veel zaden te verzamelen en deze op te sturen naar Martien Kerk, zodat we volgend jaar een nog mooiere zaadlijst aan kunnen bieden. En dan natuurlijk allemaal zaden bestellen.
Hartelijk dank aan Martien en zijn team van vrijwilligers, alsmede de leden die zaad hebben ingestuurd.

Joost Riksen, secretaris, 17 maart 2019