Jaarverslag Nederlandse Rotsplanten Vereniging voor de ledenvergadering (periode 1 december 2016 – 30 november 2017)

Doedag december 2016

Meestal zeggen wij als NRV’ers dat de Doedag de traditionele afsluiting is van het jaar. Maar we kunnen ook zeggen dat het de start is van een nieuw seizoen, want ons verenigingsjaar begint immers op 1 december. We waren te gast in Elburg op de kwekerij waar Luuk Vermeer werkzaam is. Vier workshops en twee beamerlezingen stonden op het programma. Huub Schoot gaf een boeiende lezing over Kirgizië en Jos Ketelaars liet schitterende plaatjes zien in zijn lezing: ‘Berglandschappen in de breedste zin’. Ap Peppelenbos hield een workshop over de cultuur en vermeerdering van Rhodohypoxis. Gert Hoek gaf een specialistische workshop over het chippen van bollen. Luuk Vermeer liet zien hoe je stenen kunt beplanten en hoe je een crevice kunt maken in de rotstuin. Jos van Bergen, de ‘Heksenbezem’ man uit Zundert gaf een boeiende en praktijk gerichte workshop over het enten van deze miniconifeertjes. We konden zeker weer spreken van een absolute topdag!
Hoewel er bijna altijd wel een verslag van de Doedag te vinden is in het daaropvolgende FA, willen we toch iedereen – en vooral nieuwe leden – aanmoedigen om de Doedag te bezoeken.

Lezingendagen

De lezingen van dit jaar stonden in het teken van enkele buitenlandse sprekers. Nu we weer over iets meer budget konden beschikken, was het mogelijk om ‘nieuw bloed’ te kunnen presenteren op de lezingendagen van de NRV. Op de eerste lezingendag in januari 2017 hield Wim van Kruijsbergen de morgenlezing met als onderwerp ‘de Cévennes in Frankrijk’. Wim liet niet alleen mooie plaatjes zien, maar vertelde ook alles over de flora, de fauna en de geologie van het gebied en een vleugje cultuur kwam ook om de hoek kijken. ‘s Middags probeerden we als NRV iets ‘nieuws’. Bart Moerland gaf de interactieve lezing: ‘Stoeien met Rotsplanten’. Ondersteund door de beamer liet Bart ons van alles zien over vermeerderen, verplanten, grondmengsels, water geven, noem maar op. De aanwezige leden konden direct reageren met vragen of met ervaringen die zij zelf hadden. Een bijzonder geslaagde manier van lezing geven die we zeker met een ander onderwerp gaan herhalen. Op 18 februari 2017 sprak de uit Duitsland afkomstige alpiene plantenspecialist Dieter Zschummel over zijn reizen naar China en Zuid -Spanje. Een werkelijk prachtige dag met een veelzijdigheid aan rotsplanten uit deze twee gebieden. Jiri Papousek verzorgde op 14 oktober 2017 twee mooie en leerzame lezingen. Op het programma stond in de ochtend een lezing over Daphne, een geliefde heester bij de meeste van ons. De tweede lezing ging over alpiene planten in de Tsjechische rotstuin.
We kregen prachtige plaatjes te zien met voorbeelden van hoe men daar te werk gaat. Het lezingseizoen 2016-2017 werd op 25 november afgesloten door Geert Borgonje uit Raalte met een lezing over schaduwplanten. Joost Riksen nam ons in de middaglezing mee naar het nationale park Gargano in Italië. We mochten ook enkele nieuwkomers begroeten op de lezingendagen. De lezingencommissie blijft echter niet stilstaan en is aan het bekijken hoe we de lezingendagen nog aantrekkelijker kunnen maken voor onze leden.

Verkoopdagen

De verkoopdagen kenden dit jaar een primeur. In september stond de eerste ‘liefhebbersmarkt’ op het programma. De afgelopen tien jaar zijn de rotsplantenmarkten in april en september langzaam aan het teruglopen. Een reden voor de Botanische Tuin Utrecht – onze gastheer – om in de persoon van Gerard van Buiten aan de bel te trekken en met ons om de tafel te gaan zitten. Gerard stelde voor om allereerst de septembermarkt aan te pakken. Minder verkopers en minder bezoekers zorgen voor de bekende vicieuze cirkel. Ingrijpen is dan echt noodzakelijk voordat de zaak helemaal doodbloedt. Het voorstel van de Botanische Tuin om de organisatie van de NRV over te nemen en ook andere kwekers met aparte liefhebbersplanten uit te nodigen, namen we dan ook graag aan. Ook plantenverenigingen kunnen zich hier presenteren. Wel blijven we ernaar streven om een zo groot mogelijk aantal rotsplantenkwekers te presenteren, terwijl het aantal andere uitgenodigde kwekers beperkt blijft tot één per soort planten. Op deze manier vergroten we de markt en trekken we meer bezoekers – wat voor de BoTu extra inkomsten betekent – maar blijven we toch nog een echte rotsplantenmarkt. We kunnen rustig zeggen dat deze eerste keer direct een schot in de roos was! Veel meer bezoekers dan anders in september, een mooi gevuld marktterrein, een heerlijke sfeer en veel te zien. Een geslaagde markt, die nog verder moet uitgroeien en in de toekomst een heel bijzondere markt kan worden!
De aprilmarkt blijft voorlopig nog een puur rotsplantengebeuren, maar we zullen er hard aan moeten trekken om het aantal kwekers en bezoekers op een voldoende aantal te houden.

Ledenvergadering 7 maart 2017

Willy Dorresteijn-Lindenbergh werd voorgedragen en aangenomen als nieuw bestuurslid en door het bestuur werd haar de taak van secretaris toebedeeld. Hans Meulenbelt was aftredend en niet herkiesbaar. Hans werd bedankt voor zijn inzet en werk als secretaris en kreeg een kleine attentie. De financiën werden toegelicht en goed bevonden door de kascommissie waarna ook de ledenvergadering er zijn goedkeuring aan gaf. De ledenvergadering kreeg na het afwerken van de normale agenda een levendige vragenronde. Door de diverse noodzakelijke veranderingen in onze vereniging waren er bij enkele leden vragen gerezen. En daar is een ledenvergadering ook voor, het bestuur beantwoordt graag alle vragen van de leden. In het jaarverslag gaan we er inhoudelijk verder niet op in aangezien in ons verenigingsblad alle veranderingen ruimschoots aan bod zijn gekomen. Luuk Vermeer hield na de pauze een werkelijk geweldige lezing waarin hij ons meenam naar zijn geliefde kanton Wallis in Zwitserland. We kregen adembenemende foto’s te zien. Het is jammer dat de ledenvergadering slechts 29 bezoekers kende en dat is voor een vereniging met gemiddeld 635 leden wel erg mager.

De commissies – verlengstuk van het bestuur

We beperken ons in het jaarverslag zoals gewoonlijk tot enkele korte woorden in het algemeen. De diverse commissies krijgen op de ledenvergadering kort het woord om een toelichting te geven op hun werkzaamheden. Zoals bekend is, zijn we als NRV de afgelopen jaren veel van onze commissies verloren. Het bestuur heeft als speerpunt om enkele commissies weer terug te krijgen binnen de NRV aangezien ze horen bij de doelstellingen (zie einde jaarverslag) van onze vereniging. Het budgettaire ingrijpen van het bestuur op het FA zal daar hopelijk toe bijdragen. De zeer belangrijke PR- commissie is helaas verdwenen, zoals ook de Fotocommissie. De Plantenshow en de Reiscommissie zouden we ook heel graag weer terug zien. Deze vier commissies zijn juist ook pijlers van de NRV.

Volgens de Zaaddistributiecommissie kende de zaaddistributie het afgelopen jaar een teruglopende belangstelling om zaden te winnen en in te sturen voor de zaadlijst. Slechts 37 personen zonden zaad in. Van de zaaddistributie maakten 175 leden gebruik. De volgende keer (al geweest) zullen we via het inloggedeelte zaden kunnen bestellen, en hoeven we geen postzegels meer te plakken. Dan is het echt gratis voor de leden! Het bestuur is heel blij met de zelfs meer dan uitstekende samenwerking met de Zaaddistributiecommissie onder leiding van Martien Kerk. We gaan ons gezamenlijk inzetten om van de zaaddistributie weer een van de sterkste speerpunten van de NRV te maken.

De NRV- standcommissie is voor ons heel belangrijk. Ben Vermeij, Willy-Dorresteijn Lindenbergh en Evelien Stegenga verrichten voortreffelijk werk voor de vereniging. Ze zijn het aanspreekpunt voor nieuwe leden en andere leden, ze verkopen allerlei artikelen zoals etiketten e.d. en ze zorgen zo voor bescheiden maar belangrijke extra inkomsten voor de NRV. Ben neemt altijd het surplus aan zaden mee dat bij de stand verkocht worden. Ook bij alle andere activiteiten is Ben aanwezig met de zaden!

Veranderingen bij de Lezingendagcommissie hebben we ook al eerder in dit verslag aangegeven. Het bestuur en de commissie geleid door Theo Stronks krijgen uitbreiding in de persoon van Ger van den Beuken, die voor de buitenlandse gastsprekers zal zorgen. Hans Meulenbelt zorgt voor de technische apparatuur. Het bestuur en de commissie gaan actief aan het werk om de lezingendagen nog leuker en interessanter te maken zodat we nog meer reden hebben om de lezingen te bezoeken. Dit jaar konden we al een lichte stijging zien van het aantal bezoekers.

De Redactiecommissie is ingrijpend veranderd dit jaar. Voor een beknopt overzicht hebben we in dit jaarverslag een apart blokje gemaakt over het verenigingsblad FA. Het bestuur en de commissie zijn heel blij met de vele positieve reacties, die we ontvangen hebben van de leden, zowel mondeling, telefonisch als per email.

De Digitale commissie gaat over onze website, de Facebook pagina en houdt contact met Luc Gilgemijn van het VRV/NRV forum. De NRV kan niet zonder digitaal. Op deze plek is een dankwoord richting Cor van Kapel zeker op zijn plaats. Cor overleed 17 december 2016 op 66 jarige leeftijd. Hij was niet alleen een zeer gezien lid binnen de NRV, maar na een voorzichtig begin ontfermde Cor zich ook over de NRV- website. Het digitale gebeuren binnen de NRV zal dan ook altijd in gedachten verbonden blijven met Cor.
De website is afgelopen jaar om technische redenen vernieuwd en zal steeds verder worden uitgebouwd: 40% van onze leden heeft al een nieuwe inlogcode aangevraagd voor de afgeschermde ledenpagina. Daar vinden we niet alleen de zaadlijst voor leden en de ledenlijst maar ook de jaarstukken e.d. van de NRV. In de toekomst zal dit nog verder worden uitgebouwd met interessante rotsplanten zaken. Bart Moerland verzorgt het digitale gebeuren van de NRV in samenwerking met Dennis van Campen van Devaca die ook meehelpt met de technische kant van ons FA. In de toekomst zal de NRV er streng op toezien dat we een goede afweging maken in het gebruik van het digitale gebeuren en de dingen in het ‘echt’.

De Ledenadministratie is eigenlijk ook een commissie geworden sinds de ledenadministrateur niet meer verbonden is aan het bestuur als bestuurslid. Martien Kerk verzorgt voor ons de ledenadministratie en dat is best een hele klus. Martien heeft veel contact met Bart Moerland, onze penningmeester; ze hebben ieder hun eigen taak maar werken daarin naadloos samen. Er wordt door beide heren gebruik gemaakt van diverse software programma’s. Op het moment hebben we zo’n 425 leden die automatisch betalen, de andere 200 leden betalen handmatig. We streven ernaar zoveel mogelijk automatische betalers te krijgen in de toekomst.

Verenigingsblad – FA

Het was een roerig jaar voor ons FA. Voor meer informatie verwijzen we naar de diverse artikelen in ons blad waarin uitvoerig uitleg is gegeven. Beknopt speelden de volgende zaken. Ons FA was veel te duur geworden t.o.v. de totale begroting. Daardoor was het bestuur, verantwoordelijk voor de financiële en de gehele gang van zaken, genoodzaakt om in te grijpen. Op de totale begroting hielden we nauwelijks € 1500,- over om alle andere kosten van te betalen.
In samenwerking met de toenmalige redactiecommissie is gezocht en gekeken naar diverse oplossingen.
Maar offertes bij andere drukkers, goedkoper papier, minder kleur c.q. foto’s leverden niet het gewenste resultaat op. Bovendien wilden we wel de kwaliteit borgen. Besloten is om de erg dure bijlagen, de ledenlijst en de zaadlijst, digitaal te maken en het FA terug te brengen van vier naar 2 uitgaven per jaar. Kopij verzamelen was altijd al een groot probleem voor welke redactiecommissie dan ook en nu is er meer tijd om dit voor elkaar te krijgen. Ook zijn we meer laagdrempelig gaan werken. Het FA hoort meer een verenigingsblad te zijn en geen magazine dat op zichzelf staat. Het corrigeren van artikelen is beperkt tot grammatica zodat de toon van de schrijver intact blijft. De opzet en de lay-out zijn eenvoudiger dus beter leesbaar gemaakt.
Helaas is in dit proces een breuk ontstaan met de toenmalige redactiecommissie die aanvankelijk meeging in het proces maar later zich niet meer achter deze visie kon scharen.
Dat kan gebeuren. Een redactiecommissie is statutair een verlengstuk van het bestuur en voert dus vrijwilligerstaken uit voor het bestuur, waarbij zij zoveel mogelijk vrijheid van handelen krijgt. De autonome werkwijze van de redactiecommissie paste niet in het verenigingsgebeuren en zodoende zijn bestuur en commissie uit elkaar gegaan. We zijn heel dankbaar dat Willem van Kruijsbergen en Kees Jan van Zwienen zoveel werk hebben verricht voor de NRV en respecteren hun beslissing. Aan Jan van Zuilen en Shirley Bijholt is gevraagd om aan te blijven voor het grammaticale correctiewerk, maar in een goed gesprek besloten beiden te stoppen omdat de nieuwe werkwijze minder aansloot bij hun eigen werkwijze. Jan en Shirley hebben we vanzelfsprekend uitvoerig bedankt, maar beiden gaven aan niet officieel bedankt te willen worden, omdat dit al vaker was gedaan. Toch willen wij hen graag in dit jaaroverzicht met veel respect bedanken voor hun jarenlange inzet. De redactiecommissie bestaat op het moment uit Martien Kerk en Bart Wortelboer die samen het grammaticale gebeuren verzorgen. Bart Moerland en Gert Hoek verzorgen de samenstelling van ons blad en hebben korte lijnen met het bestuur en de commissies voor de NRV info-artikelen en de agenda. Inmiddels zijn er al 3 dikke FA’s verschenen, en we zijn als bestuur en commissie heel blij met de grote stroom aan positieve reacties.

Bestuur

Een kort stukje van het bestuur. Het bestuur heeft dit jaar veel tijd geïnvesteerd in de veranderingen. We zijn op de goede weg. Budgettair is de scheve balans met het verenigingsblad FA weer recht getrokken. Er is geïnvesteerd in de lezingendagen door ook enkele buitenlandse sprekers op de agenda te zetten. Samen met Gerard van Buiten zijn we hard aan het werk gegaan met de verkoopdagen in april en september en hebben we de banden met de BoTu gelukkig weer aan kunnen trekken. De Doedag gaat ook weer naar het kassencomplex. Het bestuur zet in op een nog hechtere band met de diverse commissies.
En als speerpunt willen we graag weer enkele commissies nieuw leven inblazen. Door goed naar onze doelstellingen te blijven kijken, het menselijk aspect en het verenigingsgevoel voorrang te verlenen kunnen we in dit moderne digitale tijdperk een NRV blijven die uitgaat van ontmoeting, contact en samenwerking. We zijn er dus zeker nog niet, want we weten allemaal dat overal het verenigingsleven onder druk staat. Ondanks dat zijn wij er van overtuigd dat we samen, de leden, de commissies en het bestuur, kunnen zorgen dat de NRV ook in de toekomst een fijne en goede vereniging is en blijft.

Februari 2018, bestuur NRV

Doelstellingen NRV – Artikel 3 uit de statuten van de NRV
De vereniging heeft ten doel:
Het opwekken en verspreiden van de belangstelling voor rots- en alpiene planten.
Het bevorderen en het voorlichten bij het kweken van de vermelde planten in al haar facetten.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
Het houden van vergaderingen, bijeenkomsten en excursies.
Het geven van voorlichting waar dat dienstbaar en mogelijk is, onder meer door het houden van lezingen en voordrachten en het uitgeven van een nieuwsbrief.
De genoemde doelstellingen houden ook in de bevordering van de bescherming van rots- en alpiene planten in hun natuurlijke habitat.
Het onderhouden van contact met commerciële kwekers en Horti van universiteiten.
Het samenwerken met instellingen in binnen- en buitenland die een gelijksoortig doel als dat van de vereniging nastreven.
Het aanwenden van alle wettige en geoorloofde middelen die bevorderlijk zijn om te komen tot de in artikel 3 gestelde doelen.

In de loop van dit jaar zullen alle statuten van de vereniging en het huishoudelijkregelement te vinden zijn op het ledengedeelte van onze website.