Nieuwsbrief 7 – kort verslag ALV

Op 12 november jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gehad. Tijdens de ledenvergadering is een aantal belangrijke besluiten genomen, o.a. met betrekking tot de (inning en hoogte van de) contributie. De nieuwsbrief met de betreffende informatie is reeds aan de leden gezonden per email. De nieuwsbrief kan ook op de site worden ingezien via de Ledenpagina. Deze is alleen toegankelijk voor leden.

In de middag heeft lid Arie Vermeer ons verteld over zijn ervaring met het lidmaatschap van de NRV. Hij schetste de historie van de vereniging, en liet ons zien hoe dit zich ontwikkelde in de loop van de jaren. Onderstaande foto -onderdeel van Arie’s presentatie- laat goed zien dat Arie zijn beide passies (fotografie en bergen/rotsplanten) uitstekend kon verenigen.