Lezingendag 19 februari gaat niet door

Na overleg met de Botanische Tuinen Utrecht over de komende bijeenkomst(en) is besloten om de lezingendag van 19 februari a.s. te laten vervallen. Op dit moment mogen er maar maximaal 15 mensen bijeen komen in het kassencomplex. Omdat het er niet naar uitziet dat er de komende weken veel zal veranderen aan de maatregelen, hebben we ook besloten om de algemene vergadering die gepland staat voor 12 maart te verplaatsen naar het najaar.
Wat dit voorjaar dus overblijft is de voorjaarsruil en -verkoopdag op 9 april. Deze vindt buiten plaats, en daar gelden andere regels dus deze zal vooralsnog gewoon door kunnen gaan. Mocht je dus planten willen verkopen, wacht dan niet te lang met het reserveren van een kraam of verkoopplek. Hiervoor kun je contact opnemen met Gerard Verweij. Op pagina 17 van het FA van februari 2022 staat informatie over de opentuinendagen die de NRV dit jaar weer wil organiseren, ook hiervoor kan men contact opnemen met Gerard Verweij. Daarnaast staan er bij de advertenties/evenementen ook een aantal aankondigingen van open (tuin)dagen. Toch een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te zien en ervaringen uit te wisselen.

Er zijn op dit moment nog geen concrete plannen voor een zoomlezing, als die er wel zijn laten we dat natuurlijk weten.