De zaaddistributie 2021

Richtlijnen voor de zaadinzenders

Dit artikel met daarin tips en andere belangrijke zaken is vooral bedoeld voor de zaadinzenders. De instructies voor de zaadaanvragers staan in november op de ledenpagina van onze site en op Facebook.

Er zijn zaden die vrij laat rijpen en dus pas laat ingezonden kunnen worden. Om daarin tegemoet te komen is er al enkele jaren de mogelijkheid om tot half november zaden in te sturen. Zaadinzenders moeten wel vóór 1 oktober hun zaadlijst opsturen. Daarna wordt de zaadlijst gemaakt, en in de eerste week van november wordt deze lijst voor de leden op de ledenpagina van de website gezet. Vanaf dat moment tot begin december kun je zaden kosteloos aanvragen.

Als je nog geen inlogcode voor de ledenpagina hebt, vraag deze aan bij Bart Moerland: nrvwebsite@gmail.com. De zaadlijst kun je zelf uitprinten. Is dat niet mogelijk, omdat je geen PC hebt of om een andere reden, dan kun je de zaadlijst aanvragen bij Martien Kerk: 0413-474233 of 06-55918526 of even een aanvraag sturen naar Koninginnelaan 53, 5491HB Sint-Oedenrode. Mailen kan uiteraard ook: nrvzaaddistributie@gmail.com

Belangrijk!

Stuur zaden op in lekvrije papieren zakjes. Plastic zakjes kunnen ook gebruikt worden, mits de zaden heel goed gedroogd zijn. Pas op bij postzegel- en muntzakjes, want die lekken meestal in de hoeken. Plak die hoeken dicht. Goed dichtgeplakte koffiefilters zijn ook prima te gebruiken. De zakjes a.u.b. voorzien van de naam van het zaad in blokletters.

Bij de zaden moet een lijst worden bijgesloten met de namen van de zaden in alfabetische volgorde. Dit voor een gemakkelijke verwerking.

Stuur in ieder geval vóór 1 oktober een lijst met zaden op, en let goed op of de zaden die nadien ingezonden worden ook daadwerkelijk op die lijst staan.
Stuur zeker vóór 15 november de zaden op (plus opnieuw de lijst).

Zet je naam en lidnummer op de lijst in verband met de voorrang die je krijgt bij het aanvragen van zaad. Een lijst met zaden kun je ook mailen naar nrvzaaddistributie@gmail.com.

Martien Kerk coördineert de aanvragen, de verpakking van het zaad en de verzending naar de aanvragers. Momenteel is er een werkgroep, die bovengenoemde taken met veel plezier uitvoert. Vanaf september tot half januari wordt er hard gewerkt om alles zo te verwerken, dat alle aanvragen medio januari klaar zijn.

Natuurlijk is er altijd behoefte aan nieuwe helpers. Mensen die zaden willen verpakken vanaf medio december of eventueel willen helpen bij de verzending op een zaterdag in januari. Dus als je graag mee wilt helpen, geef je dan op bij Martien Kerk: 06-55918526 of nrvzaaddistributie@gmail.com

Als je over Microsoft Office beschikt, kun je onderstaand formulier downloaden.